Thủ thuật với phím chuột phải trong Excel - Quản Trị Excel

Tìm kiếm

Pages

Wednesday, October 2, 2019

Thủ thuật với phím chuột phải trong Excel

Thủ thuật với phím chuột phải trong Excel


Chuột phải là phím dùng để mở Menu công cụ nhanh. Ngoài ra, sức mạnh của phím chuột phải trong Excel còn nằm ở một tính năng mà khá ít người sử dụng là việc Kéo và thả bằng phím chuột phải thay vì phím chuột trái.

 

Kéo thả bằng phím chuột phải trong Excel

Chúng ta thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần thực hiện
 
Bước 2: Di chuyển chuột đến khung viền của vùng được chọn cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng con trỏ và mũi tên 4 chiều
 
Bước 3: Nhấn giữ chuột phải và kéo đến vị trí mới -> thả chuột phải ra
 
Bước 4: Chọn tính năng mong muốn trong menu hiện ra khi thả chuột phải ra

Các lựa chọn trong Menu khi Kéo và thả bằng phím chuột phải

Khi Kéo và thả bằng phím chuột phải, có 10 tính năng để chính ta lựa chọn như sau

1. Move Here

Lựa chọn này cho phép chúng ta di chuyển vùng được chọn đến vị trí mới

2. Copy Here

Lựa chọn này cho phép chúng ta sao chép (copyvùng được chọn đến vị trí mới

3. Copy Here as Value

Lựa chọn này cho phép chúng ta sao chép giá trị (copy valuevùng được chọn đến vị trí mới (không bao gồm định dạng, công thức,…)

4. Copy Here as Format

Lựa chọn này cho phép chúng ta sao chép định dạng (copy formatvùng được chọn đến vị trí mới (không bao gồm giá trị, công thức…)

5. Link Here

Tạo link từ vùng dữ liệu ban đầu đến vị trí vùng dữ liệu mới

6. Create Hyperlink Here

Tạo một siêu liên kết từ ô đến vị trí. Lưu ý là chỉ tạo Siêu liên kết của ô đầu tiên của vùng dữ liệu nhé
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment