Download Sách ETS Toeic Test 1200 – Bản Scan Đẹp Như Sách Thật - Quản Trị Excel

Tìm kiếm

Pages

Saturday, October 5, 2019

Download Sách ETS Toeic Test 1200 – Bản Scan Đẹp Như Sách Thật

Download Sách ETS Toeic Test 1200 – Bản Scan Đẹp Như Sách Thật
ETS Toeic Test 1200
ETS Toeic Test 1200 bao gồm 6 bộ đề thi mô phỏng giống hệt cấu trúc và giọng đọc của đề thi toeic thật. Phần Reading và Listening được làm thành 1 đề cho các bạn quen với các làm khi đi thi thật. Không giống như ơ các sách học toeic khác thì nó đều chia riêng 1 cuốn luyện  kỹ năng đọc, 1 cuốn luyện kỹ năng nghe.
Dưới đây là link tải ETS Toeic Test 1200 bản đẹp như sách thật dành cho các bạn không có điều kiện mua sách được học tập.
Download ETS Toeic Test 1200
ETS Toeic 1200 Ebook:
Link Google Drive
Link Dự Phòng
ETS Toeic 1200 Audio (File Nghe MP3):
Link Google Drive
Link Dự Phòng
ETS Toeic 1200 Transcript: Các lời thoại phần nghe
Link Google Drive
Link Dự Phòng
ETS Toeic 1200 Answer Key (Đáp Án):
Link Google Drive
Link Dự Phòng
ETS Toeic Test 1200 Bài Dịch Và Hướng Dẫn Chi Tiết :
Bao gồm các bài dịch và hướng dẫn chi tiết cách làm
Link Google Drive
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment