Tình trạng và cách sửa lỗi file excel bị mất định dạng - Quản Trị Excel

Tìm kiếm

Pages

Tuesday, July 23, 2019

Tình trạng và cách sửa lỗi file excel bị mất định dạng

Tình trạng và cách sửa lỗi file excel bị mất định dạng

Bạn đã nhập dữ liệu và tiến hành thực hiện, chỉnh sửa rất nhiều định dạng trên file excel như định dạng phông chữ, màu sắc, kích thước, kẻ bảng... Tuy nhiên, khi bạn lưu file lại và tắt excel đi, khi mở lại, các định dạng này đều hoàn toàn biến mất và chỉ có các dữ liệu được cập nhật thêm vẫn còn, định dạng đều bị mất.
Nguyên nhân file excel bị mất format
Trong hầu hết các trường hợp gặp lỗi này, nguyên nhân là do định dạng file lưu.
Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn lưu file bảng tính, bạn không chú ý tới định dạng file lưu nên một cách vô tình, bạn lưu file bảng tính dưới dạng Microsoft Excel 5.0/95 Workbook.
Microsoft Excel 5.0/95 Workbook là một định dạng của các phiên bản Office các thế hệ đầu tiên nên chưa hỗ trợ đầy đủ các tính năng của các phiên bản Office sau này. Do đó, khi bạn lưu file dưới định dạng này, sau khi mở lên, file bảng tính sẽ bị mất định dạng.

Cách sửa lỗi file excel bị mất định dạng

Cách 1: Sửa định dạng file lưu:
Sau khi thực hiện nhập dữ liệu, chỉnh sửa file xong, khi tiến hành lưu, bạn nên sử dụng định dạng Excel 97-2003 Workbook (*.xls) hoặc Excel Workbook (*.xlsx) nếu file của bạn không chứa Macro.
Chỉ với việc thay đổi thao tác khi lưu file như vậy, bạn đã có thể sửa lỗi file excel bị mất định dạng cho mình.
Cách 2: Sửa lỗi thông qua chạy dòng lệnh
Bước 1: Mở file excel lỗi, sau đó bấm tổ hợp phím Alt+F11 để mở cửa sổ Visual Basic, sau đó chọn Insert và chọn Module
Bước 2: Copy va paste nội dung sau vào cửa sổ soạn thảo của phần Module để sữa lỗi file excel bị mất định dạng:
Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
On Error Resume Next
For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
If Not styT.BuiltIn Then
If styT.Name <> “1” Then styT.Delete
End If
Next styT
End Sub
Bước 3: Bấm phím F5 để chạy các dòng lệnh này trên Visual Basic, đợi sau khi Visual Basic chạy xong, tắt Visual Basic đi. Bạn kiểm tra kết quả xem lỗi đã được sửa chưa nhé.
Trên đây là những hướng dẫn về cách sửa lỗi file excel bị mất định dạng, các bạn hãy theo dõi để tự thực hiện cho mình nhé. Chúc các bạn thành công!
Từ khóa tìm kiếm
excel mất định dạng
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment