Cách xóa Style, delete Styles, xóa Formating Style trong Excel khắc phục lỗi mất định dạng sau khi Save - Quản Trị Excel

Tìm kiếm

Pages

Tuesday, July 23, 2019

Cách xóa Style, delete Styles, xóa Formating Style trong Excel khắc phục lỗi mất định dạng sau khi Save

Cách xóa Style, delete Styles, xóa Formating Style trong Excel khắc phục lỗi mất định dạng sau khi Save

Các bạn tải file Excel trên mạng sẽ rất nhiều khi gặp phải trường hợp trong Formating Style có rất nhiều Style không mong muốn. Vì vậy các bạn muốn xóa Style nhưng có nhiều Formating Style cứng đầu không thể xóa được.
Cách xóa Style, delete Styles, xóa Formating Style cứng đầu trong Excel


Bài viết dưới đây chia sẻ đến các bạn 3 cách xóa Style trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách 1: Xóa Style thủ công

Cách này chỉ áp dụng cho số lượng Style cần xóa nhỏ, các bạn thực hiện như sau:
Trên giao diện file Excel cần xóa style, các bạn chọn Home -> Cell Styles.
Chọn Home - Cell Styles
Xuất hiện các Formating Style, các bạn muốn xóa Style nào thì nhấn chuột phải vào Style đó và chọn Delete.
Nhấn chuột phải vào Style muốn xóa và chọn Delete

Cách 2: Xóa Style sử dụng code VBA

Với file Excel có nhiều Formating Style thì cách này sẽ giúp các bạn xóa tự động tất cả các Style trên file Excel, các bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Trên file Excel cần xóa các Formating Style cứng đầu, các bạn chọn Developer -> Visual Basic hoặc các bạn nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Application.
Chọn Developer - Visual Basic hoặc nhấn tổ hợp Alt + F11
Bước 2: Tại cửa sổ này các bạn chọn Insert -> Module.
Chọn Insert - Module
Bước 3: Sao chép đoạn code dưới đây và dán vào phần soạn code, sau đó tắt cửa sổ
Visual Basic.
Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
On Error Resume Next
For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
If Not styT.BuiltIn Then
If styT.Name <> "1" Then styT.Delete
End If
Next styT
End Sub
Dán đoạn code vào phần soạn code
Bước 4: Chọn Developer -> Macros hoặc chọn Review -> Macros để mở hộp thoại Macro.
Chọn Developer - Macros hoặc chọn Review - Macros
Bước 5: Nhấp đúp chuột trái vào StyleKill để chạy Module xóa Formating Style.
Nhấp đúp chuột trái vào StyleKill
Sau đó các bạn kiểm tra lại bằng cách chọn Home -> Cell Styles, các bạn sẽ thấy các Styles được xóa hết.
Các Styles được xóa hết

Cách 3: Xóa Style bằng cách xóa trên file Style.xml

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không hiển thị định dạng của các file thì các bạn cài đặt hiển thị định dạng. Nếu bạn nào chưa biết cách hiển thị thì các bạn vào File Explorer, chọn View -> Options.
Vào File Explorer, chọn View - Options
Xuất hiện hộp thoại Folders Options các bạn chọn thẻ View, trong phần Advanced settings các bạn bỏ chọn trong ô vuông trước dòng Hide extensions for known file types và nhấn OK.
Bỏ chọn trong ô vuông trước dòng Hide extensions for known file types
Như vậy các bạn đã bỏ ẩn định dạng kiểu file trên máy tính, tiếp theo các bạn thực hiện các bước dưới đây:
Bước 1: Mở file Excel .xlsx (hoặc .xls) sau đó các bạn nhấn phím F12 để mở cửa sổ Save As, lưu thành bản mới với định dạng .xlsm như hình dưới.
Lưu file excel thành bản mới với định dạng .xlsm
Bước 2: Vào thư mục chứa file .xlsm mà bạn vừa lưu, sửa định dạng .xlsm thành định dạng .zip. Xuất hiện thông báo Rename các bạn chọn Yes.
Sửa định dạng .xlsm thành định dạng .zip
Bước 3: Nhấp đúp chuột để mở file zip, tiếp theo chọn thư mục xl.
Nhấp đúp chuột để mở file zip, tiếp theo chọn thư mục xl
Bước 4: Mở file styles.xml bằng Notepad.
Mở file styles.xml bằng Notepad
Bước 5: Tại đây các bạn sử dụng tính năng tìm kiếm (Ctrl + F) và tìm đến đoạn code <cellStyleXfs ... /cellStyleXfs>
Tìm đoạn code
Bước 6: Thay thế đoạn code <cellStyleXfs ... /cellStyleXfs> bằng đoạn code <cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>  tiếp theo các bạn lưu file styles.xml lại.
Thay thế đoạn code vừa tìm
Bước 7: Ngay khi các bạn lưu và đóng file styles.xml thì trên thư mục winrar của file Excel mà bạn đang mở sẽ xuất hiện thông báo file styles.xml đã sửa đổi, các bạn chọn Yes và đóng file .zip.
Xuất hiện thông báo file styles.xml đã sửa đổi - chọn Yes
Bước 8: Đổi lại file từ định dạng .zip thành .xlsm
Đổi lại file từ định dạng .zip thành .xlsm
Các bạn mở file Excel, xuất hiện thông báo We found a problem with some content... các bạn chọn Yes. Như vậy các bạn hãy xem kết quả, sau đó lưu lại định dạng .xlsx hoặc .xls tùy ý.
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment