Cách làm tròn số nguyên trong Excel - Quản Trị Excel

Tìm kiếm

Pages

Saturday, July 27, 2019

Cách làm tròn số nguyên trong Excel

Cách làm tròn số nguyên trong Excel

Trong Excel có rất nhiều hàm toán học dùng để làm tròn số. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một số hàm có thể dùng để làm tròn số nguyên trong Excel nhé.
Cách làm tròn số nguyên trong Excel

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

Cú pháp hàm: =ROUND(number,num_digits).
Trong đó:
 • Number: là số cần làm tròn.
 • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.
Ví dụ: Bạn nhập =ROUND(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

Cú pháp hàm: =ROUNDUP(number,num_digits).
Trong đó:
 • Number: là số cần làm tròn.
 • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.
Hàm ROUNDUP sẽ trả về giá trị lớn hơn số gốc.
Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDUP(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

Cú pháp hàm: =ROUNDDOWN(number,num_digits).
Trong đó:
 • Number: là số cần làm tròn.
 • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.
Hàm ROUNDDOWN sẽ trả về giá trị nhỏ hơn số gốc. 
Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDDOWN(12.78,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

Cú pháp hàm: =CEILING(number, significance).
Trong đó:
 • Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.
 • Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.
Hàm CEILING là hàm làm tròn lên xa số 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significancebằng 1. 
Ví dụ: Bạn nhập công thức =CEILING(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

Cú pháp hàm: = FLOOR (number, significance).
Trong đó:
 • Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.
 • Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.
Hàm FLOOR là hàm làm tròn tiến tới 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1. 
Ví dụ: Bạn nhập công thức = FLOOR(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 12.

Hàm lấy giá trị nguyên INT

Cú pháp hàm: =INT(number).
Trong đó:
 • Number: là số cần lấy phần nguyên.
Hàm INT trả về phần nguyên của số đó mà không làm tròn số.
Ví dụ: Bạn gõ công thức =INT(12.3445678) vào một ô bất kì trong bảng tính Excel, kết quả thu được sẽ là 12.
Lưu ý: Theo toán học, phần nguyên (integer) của một số a là số nguyên lớn nhất ko vượt quá a. Có nghĩa là, nếu số a âm, thì phần nguyên sẽ là phần số đứng trước dấu phẩy cộng với 1 và giữ giá trị âm. Nếu bạn nhập =INT(-12.3445678), thì kết quả thu được sẽ là -13. Vì theo toán học, -13 là phần nguyên của số -12.3445678.
Trên đây, mình đã hướng dẫn bạn một số hàm làm tròn số nguyên trong Excel. Chúc các bạn thành công!
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html

No comments:

Post a Comment