Tổng hợp 50 tổ hợp phím tắt thông dụng trong Excel 2010 - Keyboard Shortcuts
Bàn phím MS Excel Phím tắt
MS Excel cung cấp nhiều phím tắt. Nếu bạn đã quen thuộc với hệ điều hành windows, bạn nên chú ý đến hầu hết chúng. Dưới đây là danh sách tất cả các phím tắt chính trong Microsoft Excel.
 • Ctrl + A - Chọn tất cả nội dung của bảng tính.
 • Ctrl + B - Lựa chọn tô đậm.
 • Ctrl + I - In nghiêng lựa chọn được tô sáng.
 • Ctrl + K - Chèn liên kết.
 • Ctrl + U - Gạch chân lựa chọn được tô sáng.
 • Ctrl + 1 - Thay đổi định dạng của các ô đã chọn.
 • Ctrl + 5 - Bỏ qua lựa chọn được tô sáng.
 • Ctrl + P - Hiển thị hộp thoại in để bắt đầu in.
 • Ctrl + Z - Hoàn tác hành động cuối cùng.
 • Ctrl + F3 - Mở Trình quản lý tên Excel.
 • Ctrl + F9 - Thu nhỏ cửa sổ hiện tại.
 • Ctrl + F10 - Tối đa hóa cửa sổ hiện được chọn.
 • Ctrl + F6 - Chuyển đổi giữa các sổ làm việc hoặc cửa sổ đang mở.
 • Ctrl + Page up - Di chuyển giữa các trang tính Excel trong cùng một tài liệu Excel.